เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

 

Z2

นายอนุชา บัวใหญ่รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

Z2

นายชัยกิจ แก้วอำไพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

Z2

น.ส.เพ็ญพิชชา ชัยช่วย
หัวน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 

Z2

ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการศึกษา

 

Z3

นายประมวน ไกรหาญ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆคณาราม

 

Z4

น.ส.วิแสง สีหาปัญญา
ครู คศ.3
รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์
 

Z6

นางสุภาวดี ราชจันดี
ครู คศ.3

Z11

นางพนารัตน์ สละชีพ
ครู คศ.1

Z2

ตำแหน่งว่าง
ผู้ดูแลเด็ก 

Z14

น.ส.พรพรรณี วงศ์แสงยันต์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

Z13

น.ส.นฤมล ทะสอน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

Z16

นางทานตะวัน ใจดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

Z20

นางสมหมาย ดีขยัน
คนงานทั่วไป

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง
 

Z5

นางสารี วงษ์จันทร์
ครู คศ.2
รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์
 
 Z2
ตำแหน่งว่าง
ครู คศ.2

Z2

ตำแหน่งว่าง
ครู คศ.2
 Z9
น.ส.พิชชาภา อินทร์แต้ม
ครู คศ.2

Z18

นางสาวมยุรี บุญเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

Z23

นางรัชนี ฤาชา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

Z18

นางสาวนริศรา ชาวดร
ผู้ดูแลเด็ก

 

Z19

นางไพวรรณ แสงสว่าง
คนงานทั่วไป

 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีดา  
 

Z7

นางราตรี บัวบล
ครู คศ.2
รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์
 
 

Z17

นางชลธิชา ทันตาหะ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
 
 

Z21

นางนันทิพร แก้วหล้า
คนงานทั่วไป
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot klangyai 1

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai Subdistrict Municipality)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban_05411707@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9314 โทรสาร : 0-4221-9312
เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพ-กู้ภัย : 0-4221-9313

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.klangyai.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2018.  www.klangyai.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)