เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

        เบอร์สายตรงติดต่อ : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

         เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

  ลำดับ            ชื่อ-สกุล           ตำแหน่ง       เบอร์โทร
1 นายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่ 081-9749742
2 นายอนุพงษ์ วงษ์จันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่ 098-2071939
3 นางทัศนีย์ บุญไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่ 087-4220553
4 นายบุญธรรม อักษร เลขานุการนายกฯ 061-3235108
5 นายบัณฑิต ใจซื่อ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่ 081-6205945
6 นายบุญเตียง ทองแถม ประธานสภา 082-7357754
7 นายสมคิด คะดุลย์ รองประธานสภา 089-4433794
8 นายชูชัช ทองแกม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 083-3359739
9 นางหนูเอื้อ ศรีบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 080-8018167
10 นายกีรยุทธ์ ไกรยะถา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 065-2366255
11 นางวรรณรง อรรควงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 098-4343698
12 นายนิกร อรรควงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 065-9978756
13 นายสมศรี คันธี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   089-5159228 
14 นายสุภนิมิต เครือทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   094-4678415 
15 นายพิเชษฐ์ บุญธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  082-1165133 
16 นางเครือวัน ทองเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  064-1276134
17 นายวันดี ชาวดร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   093-0923693 
18 นายกุญช์ภัสส์  นาคำ เลขานุการสภา 081-3827426

        เบอร์สายตรงติดต่อ : เบอร์สายตรงติดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

         เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

  ลำดับ            ชื่อ-สกุล           ตำแหน่ง       เบอร์โทร
 1 นายกุญช์ภัสส์  นาคำ ปลัดเทศบาลตำบลกลางใหญ่  081-3827426
 2 น.ส.ยุภาภรณ์ สุขณรงค์ รองปลัดเทศบาลตำบลกลางใหญ่  085-6592248
 3 นางทัศนีย์ เหมพลชม หัวหน้าสำนักปลัด  081-8736418
 4 นางสุจิตรา ฮามวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง  081-0478837
 5 นายสันทัศน์ พรชัย ผู้อำนวยการกองช่าง  080-8979449
6 นายอนุชา บัวใหญ่รักษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
7 น.ส.ยุภาภรณ์ สุขณรงค์ รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 085-6592248

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot klangyai 1

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai Subdistrict Municipality)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban_05411707@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9314 โทรสาร : 0-4221-9312
เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพ-กู้ภัย : 0-4221-9313

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.klangyai.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2018.  www.klangyai.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)