เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลกลางใหญ่

⇒ ตลาดในพื้นที่ตำบลกลางใหญ่ มีจำนวน 2 ตลาด
    → 1.ตลาดสดเทศบาลตำบลกลางใหญ่
    → 2.ตลาดสดบ้านผักบุ้ง


ฐานข้อมูลตลาด

ตลาดสดเทศบาลตำบลกลางใหญ่

 • ตลาดสดเทศบาลตำบลกลางใหญ่

  ข้อมูลเบื้องต้นของตลาด

  ⇒ ชื่อสถานประกอบการ              ตลาดสดเทศบาลตำบลกลางใหญ่

  ⇒ ตลาดสด                              ประเภท 1

  ⇒ สถานที่ตั้ง                            33 หมู่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

  ⇒ พิกัดทางภูมิศาสตร์                 N 17.776771,E 102.394763

  ⇒ ปีที่เริ่มเปิดดำเนินการ              17 สิงหาคม พ.ศ.2549   

  ⇒ จำนวนแผงค้า                       120 แผง(ด้านในตลาด) รวมพื้นที่ที่เป็นตลาดนัดประมาณ 180 แผง

  ⇒ จำนวนแผงค้าเปิดขายจริง        180 แผง

  ⇒ จำนวนห้องเช่าจำหน่ายสินค้า    จำนวน 10 ห้อง

  ⇒ ระยะเวลาดำเนินการ               11 ปี

  ⇒ เปิดดำเนินการระหว่างเวลา       01.00 น.ถึงเวลา 20.00 น.

  ⇒ พื้นที่ใช้สอยรวม                    3,294 ตารางเมตร

  ⇒ พื้นที่จอดรถ                         449 ตารางเมตร

  ⇒ อาคารพาณิชย์                     จำนวน 10 ห้อง

  ⇒ รางวัลที่ได้รับ
     1. ได้รับรางวัลโครงการตลาดดีมีมาตรฐานจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นใน ปีงบประมาณ 2551

     2. ได้รับรางวัลตลาดสดน่าซื้อ ระดับดี ระดับจังหวัด ( 3 ดาว) กรมอนามัย ปี 2552

     3. ได้รับรางวัลตลาดสดน่าซื้อ ระดับดีมาก ระดับจังหวัด (5 ดาว) กรมอนามัย ปี 2555

     4. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าห้องสุขา ผ่านมาตรฐาน HAS และเป็นสุดยอดส้วมแห่งปี 2555 ระดับเขต ประเภทส้วมสาธารณริมทาง จากศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น กรมอนามัย

     5. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ชนะเลิศสุดยอดส้วมแห่งปี 2555 (Best public of the year 2012) ประเภทส้วมริมทาง จากกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย

     6. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ชนะเลิศ ที่สุดแห่งสุดยอดส้วมแห่งปี (Champ of the Champ : Best public of the year 2015) จากกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย

     7. ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม ระดับเกียรติบัตรรับรอง เรื่องการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารในตลาด EHA : 1002 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2559

     8. ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม ระดับเกียรติบัตรรับรอง เรื่องการจัดการส้วมสาธารณะ EHA : 3001 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2560 

      การดำเนินกิจการของตลาดสดเทศบาลตำบลกลางใหญ่ มีการดำเนินการตั้งแต่คณะกรรมการตลาด จำนวน 15 ท่าน โดยเป็นตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจากการประชุมตลาด ให้ผู้ประกอบการคัดเลือดตัวแทนเพื่อที่จะมาเป็นคณะกรรมการบริหารตลาดสด โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

     1. รักษาทรัพย์สินที่อยู่ในตลาดสดร่วมกันกับเทศบาลตำบลกลางใหญ่

     2. ดูแลรักษาความสะอาดของตลาดสดร่วมกับเทศบาลตำบลกลางใหญ่

     3. เป็นตัวแทนและประสานงานในเรื่องต่างๆ ระหว่างพ่อค้าแม่ค้าและเทศบาลตำบลกลางใหญ่  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    4.ให้ความร่วมมือกับเทศบาล เพื่อดำเนินการกิจการที่เกี่ยวข้องกับตลาดและพัฒนาตลาดสดให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ อย่างยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกลางใหญ่ว่าด้วยเรื่อง ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556 รวมถึงระเบียบการบริหารตลาดสดเทศบาลตำบลกลางใหญ่

  (คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

 • สรุปการดำเนินงาน กิจการตลาดสดเทศบาลตำบลกลางใหญ่
  (คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

  ฐานข้อมูลตลาด

  ตลาดสดบ้านผักบุ้ง

 • ตลาดสดบ้านผักบุ้ง

  ⇒ ชื่อสถานประกอบการ              ตลาดสดบ้านผักบุ้ง

  ⇒ ตลาดสด                              ประเภท 1

  ⇒ สถานที่ตั้ง                            หมู่ที่ 2 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

  ⇒ พิกัดทางภูมิศาสตร์                 17°44'53.4"N 102°23'56.9"E

  ⇒ ปีที่เริ่มเปิดดำเนินการ              ไม่ทราบแน่ชัด   

  ⇒ จำนวนแผงค้า                       12 แผง(แผงขนาดใหญ่)

  ⇒ จำนวนแผงค้าเปิดขายจริง        12 แผง

  ⇒ จำนวนผู้ประกอบการ              จำนวน 28 ราย(ลงทะเบียนกับเทศบาล เมื่อ 1 พ.ย.2565)

  ⇒ ระยะเวลาดำเนินการ               - ปี

  ⇒ เปิดดำเนินการระหว่างเวลา       2 ช่วงเวลา
                                              1.เวลา 04.30 น.- 08.30 น.(ช่วงเช้า)
                                              2.เวลา 15.30 น.- 19.00 น.(ช่วงเย็น)

  (คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot klangyai 1

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai Subdistrict Municipality)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban_05411707@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9314 โทรสาร : 0-4221-9312
เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพ-กู้ภัย : 0-4221-9313

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.klangyai.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2018.  www.klangyai.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)