เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

 

011

นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภา
สายด่วน : 082-7357754
 

011

นายสมคิด คะดุลย์
รองประธานสภาเทศบาลตำบล
สายด่วน : 089-4433794

 

H01

นายกุญช์ภัสส์ นาคำ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
สายด่วน : 081-3827426

011

นายชูชัช ทองแกม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สายด่วน : 083-3359739

011

นางหนูเอื้อ ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สายด่วน : 080-8018167

011

นายกีรยุทธ์ ไกรยะถา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สายด่วน : 065-2366255

011

นางวรรณรง อรรควงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สายด่วน : 098-4343698

 

011

นายนิกร อรรควงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สายด่วน : 065-9978756

011

นายสมศรี คันธี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สายด่วน : 089-5159778

011

นายสุภนิมิต เครือทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สายด่วน : 094-4678415

011

นายพิเชษฐ์ บุญธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สายด่วน : 082-1165133

011

นางเครือวัน ทองเพชร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สายด่วน : 064-1276134

 

011

นายวันดี ชาวดร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สายด่วน : 093-0923693

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot klangyai 1

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai Subdistrict Municipality)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban_05411707@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9314 โทรสาร : 0-4221-9312
เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพ-กู้ภัย : 0-4221-9313

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.klangyai.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2018.  www.klangyai.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)