เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การผลิตข้าวเม่า (สินค้า OTOP) ตำบลกลางใหญ่

 • การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเม่า
  (คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
  การผลิตข้าวเม่า พันธุ์ข้าวที่นิยมนำมาผลิตเป็นข้าวเม่านั้น  เป็นการผลิตตามอายุข้าวที่มีตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวตามระยะเวลาข้าว เช่น...
  ⇒ ต้นเดือนสิงหาคม พันธุ์ข้าวอีเตี้ย (หรือข้าวดอหรืออีกอย่างหนึ่งข้าวต้นปี) อายุข้าวประมาณ 80 - 85 วัน
  ⇒ กลางถึงปลายเดือนสิงหาคม พันธุ์ข้าวหอมทอง อายุข้าวประมาณ 80 - 85 วัน
  ⇒ ต้นเดือนกันยายน พันธุ์ข้าวนางบุญมา อายุข้าวประมาณ 80 - 85 วัน
  ⇒ กลางเดือนกันยายน พันธุ์ข้าวหางยี อายุข้าวประมาณ 80 - 85 วัน และพันธุ์ข้าวดอญวน อายุข้าวประมาณ 80 - 85 วัน
  ⇒ ปลายเดือนกันยายน พันธุ์ข้าวญวนกลาง อายุข้าวประมาณ 80 - 85 วัน
  ⇒ ต้นเดือนตุลาคม พันธุ์ข้าวขี้ตมพันธุ์ อายุข้าวประมาณ 80 - 85 วัน
  ⇒ กลางเดือนตุลาคม พันธุ์ข้าวพันธุ์สบาย อายุข้าวประมาณ 80 - 85 วัน พันธุ์ข้าวพันธุ์ กข 8 อายุข้าวประมาณ 80 - 85 วัน
  ⇒ ปลายเดือนตุลาคม พันธุ์ข้าวอินแปลง อายุข้าวประมาณ 80 - 85 วัน พันธุ์ข้าวหอมพม่า อายุข้าวประมาณ 80 - 85 วัน
  ⇒ ต้นเดือนพฤศจิกายน พันธุ์ข้าวบือสิม อายุข้าวประมาณ 80 - 85 วัน
  ⇒ กลางเดือนพฤศจิกายน พันธุ์ข้าวบือสิม อายุข้าวประมาณ 80 - 85 วัน
  * ข้าวที่ใช้ในการผลิตข้าวเม่า เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวเท่านั้น
 • การเก็บเกี่ยวข้าวเม่า
  (คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
  ⇒ 
  การเก็บเกี่ยวข้าวต้องผลิตในวันเดียวกัน อายุข้าวประมาณ 80 - 85 วัน และไม่นิยมเก็บเกี่ยวข้าวที่ค้างคืนมาผลิต  เนื่องจากจะทำให้ข้าวแข็ง ขาดความอ่อนนุ่ม  ไม่หอมหวาน
 • การปั่นข้าว
  (คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
  ⇒ 
  เพื่อคัดเมล็ดข้าวออกจากรวงข้าว (ปัจจุบันใช้รถเกี่ยวข้าวช่วยลดขั้นตอนการปั่นข้าว)
 • การแช่ข้าวเม่า
  (คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
  ⇒ เพื่อคัดแยกเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์  และทำให้เมล็ดข้าวอิ่มตัว  โดยแช่ข้าวประมาณ 10 - 15 นาที
 • การคั่วข้าว
  (คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
  ⇒ 
  เพื่อทำให้เมล็ดข้าวสุก  ใช้เวลาประมาณ 20 - 25  นาที
 • การผึ่งข้าว
  ⇒ เพื่อเป็นการผึ่งลมให้เย็นก่อนนำไปตำ
 • การตำข้าว
  ⇒ 
  การตำมีอยู่  3  ขั้นตอน
  1.การตำเปลือก  ใช้เวลาประมาณ 4 - 5  นาที
  2.การตำต่าว      ใช้เวลาประมาณ 15 - 20 นาที
  3.การตำซ้อม     ใช้เวลาประมาณ 10 – 15  นาที
  (คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)       
 • การฝัดข้าว

    อดีตใช้กระด้งร่อน                                                       ปัจจุบันใช้เครื่องร่อน
    ⇒ การตำแต่ละขั้นตอนการตำต้องนำมาฝัดก่อนที่จะนำไปตำในขั้นตอนต่อไป โดยแต่ก่อนใช้กระดงในการฝัด  ปัจจุบันใช้เครื่องตะแกรงร่อน

(คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

 • ข้าวเม่าที่ผ่านการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ข้าวเม่าปรุงสำเร็จ
  (คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
  ⇒ 
  เป็นข้าวเม่าที่ผ่านกรรมวิธีผลิต พร้อมรับประทานและส่งจำหน่ายเป็นสินค้า   OTOP
  ส่วนประกอบ : ในการคลุกข้าวเม่าให้พร้อมรับประทาน
  ⇒ เครื่องปรุง + ส่วนผสม
  1.ข้าวเม่าข้าวเหนี่ยว 100 กรัม
  2.น้ำตาลทราย 50 กรัม
  3.มะพร้าวทึนทึกขูดนึ่งสุก 1 ถ้วยตวง
  4.เกลือ(สำหรับคลุกมะพร้อว) 1/4 ช้อนโต๊ะ
  5.เกลือ(สำหรับต้นน้ำ) 1 ช้อนโต๊ะ
  6.น้ำสะอาด 2 ถ้วยตวง

  ⇒ คลุกเคล้าส่วนประกอบให้เข้ากัน เสร็จแล้วพร้อมรับประทาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot klangyai 1

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai Subdistrict Municipality)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban_05411707@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9314 โทรสาร : 0-4221-9312
เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพ-กู้ภัย : 0-4221-9313

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.klangyai.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2018.  www.klangyai.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)