เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลกลางใหญ่ 
 “ส่งเสริมเศรษฐกิจ คนมีการศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                                               บูรณาการการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง”

 พันธกิจ (ภารกิจ) การพัฒนา
 ⇒ ส่งเสริมอาชีพเสริม พัฒนารายได้
 ⇒ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างสังคมการเรียนรู้
 ⇒ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 ⇒ เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน
 ⇒ ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว  การบริหาร และการค้า
 ⇒ การสร้างความมั่นคงของชีวิต ทรัพย์สินและสังคม
 ⇒ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย
 ⇒ สร้างระบบการบริการและการจัดการที่ดี
 ⇒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot klangyai 1

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai Subdistrict Municipality)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban_05411707@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9314 โทรสาร : 0-4221-9312
เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพ-กู้ภัย : 0-4221-9313

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.klangyai.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2018.  www.klangyai.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)