ประกาศเจตจำนง

ประกาศเจตจำนง (click download เอกสาร)