ปราชญ์ชาวบ้านด้านการขับร้องสรภัญญะ

ประวัติส่วนตัวปราชญ์ชาวบ้านด้านการขับร้องสรภัญญะ
คือ นางละมุด ศรีชาติ

เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2492 อายุ 69 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 113 หมู่ 9 บ้านกลางใหญ่ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ   จังหวัดอุดรธานี

22 1

 

 

 

23 1