ปราชญ์ชาวบ้านด้านวัสดุทางธรรมชาติ

ประวัติส่วนตัวปราชญ์ชาวบ้านด้านวัสดุทางธรรมชาติ
การสานตั๊กแตนด้วยใบมะพร้าว
ผู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ คุณพ่อทองธาตุ   ศรีขว่าง   เกิดวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2493 อายุ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 78 หมู่ 13 บ้านผักบุ้ง ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ   จังหวัดอุดรธานี

1

 

 

2

 

3

4

5